آماده اید برای شروع...

انتخاب بهتری پکیج برای ارسال آگهی

در زیر بهترین پکیج را برای خودتان انتخاب کنید.

پلان پایه آگهی

0 تومان10,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 30 روز
 • آگهی: 5
 • آگهی های ویژه: 0
 • آگهی در بالا: 0
 • تعداد تصاویر: 3
 • مناقصه را مجاز کنید: 0
 • نشانی ویدئو: خیر
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان نقره ای آگهی

40,000 تومان55,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 45 روز
 • آگهی: 15
 • آگهی های ویژه: 5
 • آگهی در بالا: 0
 • تعداد تصاویر: 5
 • مناقصه را مجاز کنید: 0
 • نشانی ویدئو: خیر
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان طلایی آگهی

75,000 تومان99,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 60 روز
 • آگهی: 30
 • آگهی های ویژه: 15
 • آگهی در بالا: 5
 • تعداد تصاویر: 8
 • مناقصه را مجاز کنید: 0
 • نشانی ویدئو: خیر
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت
بالا